Polityka Prywatności i polityka plików cookies

Wprowadzenie 

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://Grabka.com.pl (zwanych zamiennie: Strona, Sklep internetowy, Sklep, Serwis). Kierujemy się zwłaszcza wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

   • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
   • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest AKCEPTO – Anna Grabka z siedzibą w Wysowej-Zdrój 64, 38-316 Wysowa-Zdrój, NIP 498 009 00 42

Polityka prywatności określa m.in.:

 • zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Sklepu
 • możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,

 • sposoby wykorzystania tych danych,

 • politykę wykorzystania plików cookies w Sklepie.

W kwestii ochrony danych osobowych kierujemy się podstawową zasadę: AKCEPTO – Anna Grabka nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów, użytkowników swoich serwisów i czytelników czasopism (newsletter, e-zin).

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów, nie subskrybuj newslettera i innych czasopism należących do AKCEPTO oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez AKCEPTO.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do AKCEPTO możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych i adresowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizacji zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do AKCEPTO wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (e-zinu). Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala nam zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez AKCEPTO wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

AKCEPTO zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości AKCEPTO rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów AKCEPTO.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych AKCEPTO.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do AKCEPTO przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. AKCEPTO nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do AKCEPTO i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez AKCEPTO nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do AKCEPTO mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do AKCEPTO.