P jak Prawo autorskie [książkowy alfabet]

Mówiąc o prawie autorskim możemy mieć na myśli dwa pojęcia – autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa osobiste. O co chodzi w każdym z nich?

Autorskie prawo majątkowe oznacza, że Tobie, jako twórcy przysługuje prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz wynagrodzenia za nie.

To właśnie autorskie prawo majątkowe jest przedmiotem negocjacji, gdy zawierasz umowę wydawniczą. Tylko Ty masz prawo zrezygnować z praw majątkowych lub „wypożyczyć” je na określony czas, zdecydować w jakiej formie ma być wydany Twój utwór (książka drukowana, ebook, audiobook, na konkretnych nośnikach, czy może być tłumaczone, ekranizowane, odczytywane, dzielone na fragmenty itp.). I Tobie jako twórcy przysługuje wynagrodzenie za stworzone dzieło.

Natomiast autorskie prawo osobiste oznacza, że jako twórca masz prawo do autorstwa, czyli uznania swojego dzieła i co za tym idzie – podpisania go swoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, bądź też możesz zdecydować, że udostępnisz je anonimowo.

Utwory, do których wygasły już prawa majątkowe – nadal są podpisywane nazwiskiem jej autora, np. obraz Van Gogha, czy książka Marii Konopnickiej. I każdy ma obowiązek podpisywania tych utworów nazwiskiem twórcy.

Warto zapoznać się z aktami prawnymi, a jednolity tekst ustawy o prawie autorskim znajdziesz na stronie http://prawo.sejm.gov.pl

Pamiętaj, nie jestem prawnikiem, a informacje, które przekazuję mają jedynie przybliżyć temat. Po fachową wiedzę – zgłoś się do prawnika.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *