ENTER – do czego w Wordzie służy klawisz Enter?

Enter - do czego służy klawisz enter (return)

ENTER w edycji tekstu w Wordzie (lub innym edytorze tekstu, np. Open Office) ma generalnie jedno zastosowanie: Kończy akapit! (więcej o Akapicie)

ENTER w edycji tekstu w Wordzie ma generalnie jedno zastosowanie: Kończy akapit!

Najczęściej nieprawidłowo stosuje się ENTER:

1. Przy przejściu do następnej linijki tekstu (tzw. błąd maszynistki, ponieważ tak się pisze na maszynie)
Chyba że piszesz tekst wierszowany – wtedy możesz zastosować ENTER przechodząc do następnej linii.

2. Chcąc ustawić odstępy między poszczególnymi akapitami.
Lepiej (profesjonalniej) wygląda, jeśli ustawimy sobie odstępy między akapitami. Aby to zrobić, należy wybrać z menu Format > Akapit > Odstępy (np.: Przed i Po na 6 pt.)

Czyli:
ENTER służy do oddzielania poszczególnych akapitów.

Być może pytasz, dlaczego te zasady edycji są takie istotne? Czy jak piszę pismo, które sobie wydrukuję, to aż takie ważne jest jak to sformatuję w Wordzie? Przecież liczy się końcowy efekt (np. wygląd wydruku)…
Tak, masz rację.

Jednak gdy piszesz tekst, który gdzieś wysyłasz (CV, ebook, praca dyplomowa, książka) – po prostu narażasz kogoś, że będzie musiał dokonywać żmudnych poprawek, albo zwyczajnie źle pomyśli sobie o estetyce Twojej pracy…

[artykuł archiwalny z 2005 roku]

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *